RTV Rijnstreek

RTV Rijnstreek

advertentie

ANBI


RTV Rijnstreek heeft de status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat schenkingen aan RTV Rijnstreek aftrekbaar zijn voor de belasting.

Om te voldoen aan de ANBI-voorwaarden maken wij onze jaarrekeningen openbaar

De stichting Radio en Televisiepomroep Wageningen heeft de ANBI-status onder nummer 820450078. Via onderstaande links kunt u het bestuursverslag en jaarverslag inzien.

Klink hier voor de :

 Balans 2021 St. radio en televisieomroep Wageningen

 Exploitatierekening 2021 RTV Rijnstreek

 Bestuursverslag 2021


  • RTV Rijnstreek Radio
  • RTV Rijnstreek TV
advertentieBeschrijvende tekst van de afbeelding


Beschrijvende tekst van de afbeelding


Beschrijvende tekst van de afbeelding


Beschrijvende tekst van de afbeelding


Beschrijvende tekst van de afbeelding