Ankeiler: In de haven van Wageningen worden binnenkort vluchtelingen opgevangen. Ze worden ondergebracht op het schip MS De Willemstad.

- In de haven van Wageningen worden binnenkort vluchtelingen opgevangen. Ze worden ondergebracht op het schip MS De Willemstad. Het college van burgemeester en wethouders is bereid om hier aan mee te werken.

Het schip gaat dienst doen als dependance van een van de twee bestaande Wageningse asielzoekerscentra. MS De Willemstad biedt voor maximaal één jaar plek aan 98 vluchtelingen.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wordt verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de zorg voor de omgeving. Met het COA worden nog definitieve afspraken gemaakt. Dan is ook bekend wanneer het schip kan worden ingezet.

Burgemeester Floor Vermeulen en wethouder Maud Hulshof zijn blij dat ze met deze opvang ook aanmeldcentra zoals Ter Apel kunnen ontlasten.

Meer over

Deel dit artikel