Lead image 1:
Lead image TXT 1: Dorpendeal moet leefbaarheid in Wageningse wijk vergroten
Lead image 2:
Lead image TXT 2: Bewoners van de Nude leggen samen het logo van Nuderijk
Ankeiler: Hoe vergroot je de sociale betrokkenheid en leefbaarheid in een wijk waar mensen vooral in zichzelf zijn gekeerd?

- Hoe vergroot je de sociale betrokkenheid en leefbaarheid in een wijk waar mensen vooral in zichzelf zijn gekeerd? Een aantal bewoners van de Wageningse wijk Nude denkt daar de oplossing voor te hebben. Om hun plannen te realiseren krijgen ze van de provincie en de gemeente Wageningen in totaal ruim 700 duizend euro.

Het geldbedrag van de provincie is onderdeel van de zogenoemde ‘Dorpendeal’. “Daarmee willen we als provincie initiatieven die zijn bedacht door en voor bewoners stimuleren”, aldus gedeputeerde Peter van ’t Hoog. Hij legt uit dat het mes aan twee kanten snijdt: “Met het geld helpen we de bewoners om hun plannen daadwerkelijk uit te voeren én tegelijkertijd leren wij hier als provincie van. Die nieuwe kennis delen we graag met andere Gelderse wijken en dorpen."

'Er zit veel angst'

Marga Janse is een van de kartrekkers binnen de Wageningse Nude. “Ik woon hier nu zo’n zes jaar en merk dat er een hele hoge drempel is voor bewoners om elkaar te ontmoeten. Vooral de bewoners in de grote flats hebben weinig contact met elkaar. Ze kennen de mensen op hun galerij meestal alleen van gezicht. Een praatje maken zit er vaak niet in."

Volgens Janse zit er veel angst bij bewoners. "Mensen zijn heel erg gewend om in huis te blijven zitten. Corona heeft die angst om naar buiten te gaan versterkt."

De activiteiten die Janse voorheen organiseerde werden nauwelijks bezocht. "Roepend door een megafoon terwijl je door de wijk fietst of wandelt heeft nauwelijks nut. Het lukt gewoon niet." En daar baalt ze van: "Ik denk dat levensgeluk alleen maar kan bestaan als je de verbinding met mensen opzoekt."

Samen met een aantal andere bewoners van de wijk en een paar sociale instanties heeft Janse plannen bedacht om die drempel te verlagen. "Die samenwerking en plannen noemen we Nuderijk. We willen heel veel gezamenlijke activiteiten organiseren."

Pleintjes opknappen

Maar dat is volgens Janse niet het enige: "We willen ook twee vervallen pleintjes opknappen zodat die straks echt een ontmoetingsplek zijn. Ook vinden we dat er meer groen en water in de wijk moet komen. Daarnaast willen we gereedschap aanschaffen zodat we die opgeknapte plekken als bewoners zelf kunnen onderhouden.”

De provincie heeft ruim 4 miljoen euro gereserveerd voor de Dorpendeal. Er zijn nu zo'n tien initiatieven toegekend. Tot en met mei 2023 kunnen wijken en dorpen nog nieuwe initiatieven indienen om aanspraak te maken op de subsidie. Maar volgens de gedeputeerde komt niet iedereen zomaar in aanmerking: "We zoeken initiatieven waar we nieuwe dingen kunnen leren."

De provinciebestuurder heeft een rotsvast vertrouwen in de Dorpendeal. “We hebben al succes geboekt in Rekken in de gemeente Berkelland. Daar waren een aantal verenigingen met een eigen accommodatie die aan vernieuwing toe waren. Met de financiële impuls van de Dorpendeal hebben we die verenigingen kunnen combineren in een gebouw. Op die manier is direct ruimte ontstaan voor woningbouw. Bij dit initiatief leren wij veel over het beheer van zo'n gezamenlijk gebouw en hoe het zit met de verantwoordelijkheden."

Voor bewoonster Janse is het Wageningse Nuderijk een succes wanneer er in de komende twee jaar verschillende clubjes worden opgericht die zelf activiteiten organiseren. "Een buurtvereniging die het heft in eigen handen neemt zou mooi zijn."

Meer over

Deel dit artikel